Wij steunen


FSC: Door FSC producten te gebruiken, dragen wij direct bij aan de bescherming van de wereldwijde bossen en aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier wereldwijd. Op deze manier dragen wij bij aan het behoud ervan. En dat is belangrijk, want u wilt toch ook eeuwig blijven genieten van zowel onze bossen als van de natuurlijke producten hout en papier?

UTZ: UTZ Certified is een keurmerk voor eerlijke handel. Het keurmerk staat op producten zoals koffie, thee, cacao (chocolade) en hazelnoten die afkomstig zijn van boeren die oog hebben voor mens en milieu. Zij gebruiken bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen en garanderen goede werkomstandigheden voor hun arbeiders. UTZ Certified is een top keurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid. Het is ook een internationaal geaccepteerd keurmerk. Alle boeren kunnen meedoen, met een groot of klein bedrijf. Ze leren te werken met landbouwtechnieken die mens en milieu sparen.

Black Jaguar Foundation: De Black Jaguar Foundation (BJF) is een internationale non-profit organisatie die zich inzet voor de massale beplanting van de Araguaia Biodiversity Corridor: de langste natuurbrug ter wereld en één van de grootste herbebossingsprojecten van Zuid-Amerika. Eén van de taken van de BJF om de Araguaia Corridor te realiseren is het herplanten van miljoenen inheemse bomen waarbij landbouwgrond wordt teruggebracht naar zijn oorspronkelijke habitat: het Amazone regenwoud en de Cerrado Savannah. Deze ecosystemen zijn van levensbelang om het leven van ieder van ons en van alle toekomstige generaties op onze planeet te verbeteren. 

Fair tea foundation: Fair Tea Foundation is een onafhankelijke, non-profit organisatie die samenwerkt met lokale bedrijven in Sri Lanka om de gezondheidscondities en leefomstandigheden van mensen die wonen en werken op theeplantages in Sri Lanka te verbeteren. Samen hebben zij als doelstelling dat iedereen op de theeplantages in Sri Lanka de mogelijkheid krijgt om gebruik te maken van medische faciliteiten en scholing alsmede het creëren van goede leefomstandigheden. De Fair Tea Foundation biedt hier een helpende hand door middel van donaties en plaatselijke hulpverlening.

Fairtrade Original: Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. In Nederland is Stichting Max Havelaar eigenaar van het Fairtrade keurmerk, ook bekend als het Max Havelaar keurmerk.